Aktuellt i biblioteksbranschen

Rådets för allmänna biblioteken höll möte i Joensuu 20-21.4.2017

På mötet behandlades bland annat $6 i den nya bibliotekslagen, innehållsbeskrivning och metadata, meröppna  bibliotek, symbolen för de allmänna biblioteken och tillgänglighet och Koha.  Kulturrådet Leena Aaltonen berättade om vad som är aktuellt vid undervisnings- och kulturministeriet och flera projekt presenterades.

Mötesprotokollet finns att läsa (på finska) på adressen :

http://www.kirjastot.fi/neuvosto/poytakirjat/1_2017

 

 

Tre språkversioner av Bibliotekskanalen

Det finns tre språkversioner av Bibliotekskanalen – Kirjastokaista, Bibliotekskanalen och Library Channel med användargränssnitt på finska, svenska respektive engelska. Tidigare syntes alla Bibliotekskanalens program i alla de här språkversionerna.

Varumärkesskydd för symbolen för de allmänna biblioteken

Symbolen för de allmänna biblioteken har nu registrerats som ett varumärke med numret 268880.

Det är Helsingfors stadsbibliotek – centralbiblioteket för de allmänna biblioteken som har ansökt om varumärkesskydd för symbolen. Alla allmänna bibliotek får använda varumärket på nätet i det fysiska rummet och i informations- och marknadsföringsmaterial.

Enkät om utgångsläget för tillgänglighetsdirektivet

Direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer trädde i kraft 22.12.2016. Direktivet innehåller bestämmelser om tekniska krav på tillgängligheten i offentliga aktörers webbtjänster som är öppna för allmänheten och om metoder för att övervaka och rapportera om tillgängligheten. I praktiken förpliktar direktivet organisationerna i offentliga sektorn att utforma sina webbsidor så att de är så lättillgängliga som möjligt och kan användas av alla.

Kommunförbundet: den nya bibliotekslagen och anvisning om användningsregler

Kommunförbundet har skickat ut ett brev till alla kommuner berörande ändringen i lagstiftningen om allmänna bibliotek. Den nya lagen om allmänna bibliotek som trädde i kraft i januari innebär bl.a. att kommunerna måste ändra bibliotekens användningsregler i enlighet med den nya lagen. I kommunförbundets brev finns en bilaga med anvisningar för att förnya användningsreglerna. Kommunförbundet har utarbetat anvisningarna i samarbete med Rådet för de allmänna biblioteken.

Gemensam symbol för de allmänna biblioteken

Rådet för de allmänna biblioteken beslöt i november 2016 att en symbol för de allmänna biblioteken tas i bruk. Symbolen gör det lättare att känna igen bibliotekens lokaler, nättjänster och material också då biblioteken eller tjänsterna har egna namn. Rådet rekommenderar att symbolen används i de allmänna bibliotekens informations- och marknadsföringsmaterial och på skyltar.

Information om bibliotek på 12 språk för bibliotekens nätsidor

Infopankki.fi erbjuder information om Finland på 12 språk för personer som flyttat till Finland. På webbplatsen finns det en sektion som handlar om bibliotek och bibliotekstjänster. Ett enkelt sätt att erbjuda flerspråkig biblioteksinformation för kommunbibliotekets användare är att länka till Infopankki.fi:s bibliotekssidor.

Affisch om hur man genomskådar falska nyheter

IFLA har gjort en affisch om hur man genomskådar falska nyheter. Affischen har översatts till svenska och finska. Affischerna kan laddas ner på många olika språk  (som pdf- eller jpg-filer) på från sidan: http://www.ifla.org/node/11174. Affischen får fritt användas och spridas.

De svensk- och finskspråkiga versionerna finns också i bilagan. 

Utredning om asylsökandes biblioteksanvändning och servicebehov

 

Helsingfors stadsbibliotek har med hjälp av finansiering från undervisnings- och kulturministeriet kartlagt asylsökandes biblioteksanvändning och hurudana servicebehov de asylsökande har som biblioteken kunde fylla. Utredningen är finskspråkig, men en sammanfattning finns också på svenska och engelska.

För utredningen intervjuades asylsökande i huvudstadsregionen, Åbo, Joutseno och Kauhava. Som referensgrupp intervjuades personer från huvudstadsregionen med invandrarbakgrund eller mångkulturell bakgrund som är varaktigt bosatta i Finland.

Pages

Subscribe to RSS - Aktuellt i biblioteksbranschen