Aktuellt i biblioteksbranschen

Boktipsvideor på Bibliotekskanalen

Bibliotekskanalen har i år producerat serien Kirja, joka kolahti / Favoritboken. Serien består av korta boktipsvideor varav nio stycken är svenskspråkiga, resten finskspråkiga. Bibliotekskanalen har varje fredag sedan början av året publicerat en del i serien.

I videorna tittar en läsare direkt in i kameran och berättar om en bok som gjort speciellt stort intryck på honom eller henne. Vi hoppas att Favoritbok-videorna ska föra läsupplevelsen nära tittaren och förmedla samma känsla av spontanitet som då en vän tipsar oss om en bok.

Utredning: Med små medel kan biblioteken förebygga utslagning

ATT STÖDJA LÄSFÄRDIGHETEN GER INBESPARINGAR I MILJONKLASS ENLIGT EN
FÄRSK RAPPORT

         * Enligt den färska utredningen når biblioteken 97 procent av barnen
och ungdomarna i åldern 10-14  och 66 procent av hela befolkningen.

         * Årligen lånar biblioteken ut 68 miljoner böcker, vilket kan jämföras
med att handeln säljer 19 miljoner böcker. Biblioteken är således en
central upprätthållare av läsfärdigheten.

Bibban 1/2017 har utkommit

Årets första nummer av Bibban har utkommit. Numret har temat Tillsammans. Tidningen innehåller bl.a. artiklar om satsning på mångkulturella bibliotek i Österbotten, om Afrika- och Mellanösterndagar på biblioteken i Borgå och Sibbo och barnlitteratur på Mariehamns litteraturdagar, en intervju med författaren Nura Farah och information om det stora läsäventyret.

Journalisten Pamela Friström är ny chefredaktör för Bibban.

Bibban 1/2017

FM Katri Vänttinen vald till direktör för bibliotekstjänsterna i Helsingfors

FM Katri Vänttinen har valts till direktör för bibliotekstjänsterna i Helsingfors. Vänttinen har sedan 2007 arbetat som arkivchef vid Yle.

Till direktörens  arbetsuppgifter hör bland annat att leda och utveckla biblioteksverksamheten och att ansvara för samarbetet mellan biblioteken i huvudstadsregionen och för det nationella utvecklingsuppdraget som sköts av Helsingfors stadsbibliotek. Det nationella utvecklingsuppdraget definieras närmare i den nya biblioteksförordningen som kommer att utfärdas i år.

Rådets för allmänna biblioteken höll möte i Joensuu 20-21.4.2017

På mötet behandlades bland annat $6 i den nya bibliotekslagen, innehållsbeskrivning och metadata, meröppna  bibliotek, symbolen för de allmänna biblioteken och tillgänglighet och Koha.  Kulturrådet Leena Aaltonen berättade om vad som är aktuellt vid undervisnings- och kulturministeriet och flera projekt presenterades.

Mötesprotokollet finns att läsa (på finska) på adressen :

http://www.kirjastot.fi/neuvosto/poytakirjat/1_2017

 

 

Varumärkesskydd för symbolen för de allmänna biblioteken

Symbolen för de allmänna biblioteken har nu registrerats som ett varumärke med numret 268880.

Det är Helsingfors stadsbibliotek – centralbiblioteket för de allmänna biblioteken som har ansökt om varumärkesskydd för symbolen. Alla allmänna bibliotek får använda varumärket på nätet i det fysiska rummet och i informations- och marknadsföringsmaterial.

Enkät om utgångsläget för tillgänglighetsdirektivet

Direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer trädde i kraft 22.12.2016. Direktivet innehåller bestämmelser om tekniska krav på tillgängligheten i offentliga aktörers webbtjänster som är öppna för allmänheten och om metoder för att övervaka och rapportera om tillgängligheten. I praktiken förpliktar direktivet organisationerna i offentliga sektorn att utforma sina webbsidor så att de är så lättillgängliga som möjligt och kan användas av alla.

Pages

Subscribe to RSS - Aktuellt i biblioteksbranschen