Aktuellt i biblioteksbranschen

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek antogs den 2.10. 2017. Förordningen träder i kraft den 1.1.2018.

I förordningen föreskrivs att det riksomfattande utvecklingsuppdraget i fråga om allmänna bibliotek sköts av Helsingfors stadsbibliotek. Verksamhetsområdet är hela landet.

Regionala utvecklingsuppdrag i fråga om allmänna bibliotek sköts från och med den 1.1.2018 av följande allmänna bibliotek:

1) Joensuu stadsbibliotek med kommunerna i Norra Karelen som verksamhetsområde,

UKM:s kampnanj: Jag dissar hatprat

Undervisnings- och kulturministeriet har inlett kampanjen Jag dissar hatprat. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen och europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho utmanar alla aktörer inom det egna förvaltningsområdet att komma med och motarbeta hatprat. Målet med kampanjen är att utmana människor att arbeta mot hatprat, att berätta om sitt engagemang och att få med alla andra i sociala medier.

 

Kristina Virtanen prisbelönad av Lettlands kulturministerium

Kristina Virtanen, projektchef för internationellt arbete vid Helsingfors bibliotek har fått ett pris av Lettlands kulturministerium för sitt osjälviska arbete för att främja utvecklingen av biblioteksbranschen i Lettland, bibliotekariernas kompetensutveckling och den demokratiska processen. Utmärkelsen överlämnades under Reshape 2017 – seminariet i Helsingfors.

 

Boktipsvideor på Bibliotekskanalen

Bibliotekskanalen har i år producerat serien Kirja, joka kolahti / Favoritboken. Serien består av korta boktipsvideor varav nio stycken är svenskspråkiga, resten finskspråkiga. Bibliotekskanalen har varje fredag sedan början av året publicerat en del i serien.

I videorna tittar en läsare direkt in i kameran och berättar om en bok som gjort speciellt stort intryck på honom eller henne. Vi hoppas att Favoritbok-videorna ska föra läsupplevelsen nära tittaren och förmedla samma känsla av spontanitet som då en vän tipsar oss om en bok.

Utredning: Med små medel kan biblioteken förebygga utslagning

ATT STÖDJA LÄSFÄRDIGHETEN GER INBESPARINGAR I MILJONKLASS ENLIGT EN
FÄRSK RAPPORT

         * Enligt den färska utredningen når biblioteken 97 procent av barnen
och ungdomarna i åldern 10-14  och 66 procent av hela befolkningen.

         * Årligen lånar biblioteken ut 68 miljoner böcker, vilket kan jämföras
med att handeln säljer 19 miljoner böcker. Biblioteken är således en
central upprätthållare av läsfärdigheten.

Bibban 1/2017 har utkommit

Årets första nummer av Bibban har utkommit. Numret har temat Tillsammans. Tidningen innehåller bl.a. artiklar om satsning på mångkulturella bibliotek i Österbotten, om Afrika- och Mellanösterndagar på biblioteken i Borgå och Sibbo och barnlitteratur på Mariehamns litteraturdagar, en intervju med författaren Nura Farah och information om det stora läsäventyret.

Journalisten Pamela Friström är ny chefredaktör för Bibban.

Bibban 1/2017

FM Katri Vänttinen vald till direktör för bibliotekstjänsterna i Helsingfors

FM Katri Vänttinen har valts till direktör för bibliotekstjänsterna i Helsingfors. Vänttinen har sedan 2007 arbetat som arkivchef vid Yle.

Till direktörens  arbetsuppgifter hör bland annat att leda och utveckla biblioteksverksamheten och att ansvara för samarbetet mellan biblioteken i huvudstadsregionen och för det nationella utvecklingsuppdraget som sköts av Helsingfors stadsbibliotek. Det nationella utvecklingsuppdraget definieras närmare i den nya biblioteksförordningen som kommer att utfärdas i år.

Rådets för allmänna biblioteken höll möte i Joensuu 20-21.4.2017

På mötet behandlades bland annat $6 i den nya bibliotekslagen, innehållsbeskrivning och metadata, meröppna  bibliotek, symbolen för de allmänna biblioteken och tillgänglighet och Koha.  Kulturrådet Leena Aaltonen berättade om vad som är aktuellt vid undervisnings- och kulturministeriet och flera projekt presenterades.

Mötesprotokollet finns att läsa (på finska) på adressen :

http://www.kirjastot.fi/neuvosto/poytakirjat/1_2017

 

 

Pages

Subscribe to RSS - Aktuellt i biblioteksbranschen