Aktuellt i biblioteksbranschen

Kirjasto Oodi blev Biblioteket Ode på svenska

Det nya bibliotek som öppnas vid Tölöviken i december 2018 fick namnet Oodi i en öppen namntävling. Efter livlig allmän diskussion tar man i bruk också en svensk namnform, ’Ode’.

I oktober 2016 arrangerades en namntävling för att hitta ett namn för byggnaden som hade blivit känd som centrumbibliotek. Sammanlagt inlämnades 1 600 olika förslag. Juryn som leddes av biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen utsåg ’Oodi’ till vinnare. Förslaget kom från Mirja Lounameri.

Centrumbiblioteket ska heta Oodi

En för alla öppen namntävling ordnades i oktober. Namntävlingen fick in ungefär 2600 förslag - av dem var 1600 olika namn. En jury, i vilken  biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen fungerade som ordförande, valde bland förslagen namnet Oodi (oodi betyder ode på svenska).  Bibliotekets svenska namn blir Helsingfors centrumbibliotek Oodi.

Valet motiverades med att namnet ska vara kort, lätt att komma och att böja, sitta bra i munnen och fungera på flera språk. Det var Mirja Lounameri som föreslog namnet. 

Bibban nr 3/2016 har utkommit

Temat för nr 3/2016 av Bibban är Rummet. I numret presenteras bland annat det nya servicetorget i köpcentret Iso Omena, Nykarlebys nya bibliotek och fem svenska bibliotek. Numret innehåller också bland annat en  intervju med bibliotekarien Monica Borg-Sunabacka, som går i pension och rapporter från IFLA-konferensen i Ohio och Finlands svenska biblioteksdagar. 

Bibban 3/2016

Nästan alla finländare under 55 år använder internet.

År 2016 använde 88 procent av finländarna internet. Av finländarna under 55 år använde nästan alla internet. Av finländarna i åldern 16-89 år använde 72 procent internet flera gånger per dag. Vanligast är användningen av internet för att sköta ärenden, för informationssökning och kommunikation samt för att följa medier. Tolv procent av finländarna hade hyrt inkvartering av en privatperson via internet.

Källa: Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik undersökning, Statistikcentralen

Berätta vad du tycker om söktjänsten Finna och vinn en datorplatta

Nationalbiblioteket samlar in respons på Finna med en kort enkät December 7 till December 27, 2016.

Det tar ca 5-10 minuter att svara på enkäten. Resultaten utnyttjas i utvecklingsarbetet av Finna. Samtidigt kan du delta i utlottningen av en datorplatta Samsung Galaxy Tab S2 9.7" 4G 32GB New Edition. 

Länk till enkäten

Välkommen att svara! Din åsikt är viktig.

Pages

Subscribe to RSS - Aktuellt i biblioteksbranschen