FSBF - Aktuellt

Bibban 3/2017

Bibban 3/2017 finns nu också på webben. Numret innehåller intressanta artiklar om bl.a. tillgänglighet, läsfostran och skolbibliotek.

Bibban 3/2017

Nu kan man anmäla sig till Finlands svenska biblioteksdagar 2017!

Finlands svenska biblioteksdagar går av stapeln i år 14-15.9 i Närpes. 
Temat för årets biblioteksdagar är Samarbete-Tillsammans.

Gå in på vår hemsida, www.fsbf.fi, och anmäl er genom att fylla i 
anmälningsblanketten.

Vi vill ha din anmälning senast 27.8.

Har du några frågor, kontakta konferenssekreteraren Kristine Bärdén via 
e-post konferens@fsbf.fi eller per telefon 044-7612674.

Utredning: Med små medel kan biblioteken förebygga utslagning

ATT STÖDJA LÄSFÄRDIGHETEN GER INBESPARINGAR I MILJONKLASS ENLIGT EN
FÄRSK RAPPORT

         * Enligt den färska utredningen når biblioteken 97 procent av barnen
och ungdomarna i åldern 10-14  och 66 procent av hela befolkningen.

         * Årligen lånar biblioteken ut 68 miljoner böcker, vilket kan jämföras
med att handeln säljer 19 miljoner böcker. Biblioteken är således en
central upprätthållare av läsfärdigheten.

Föredragningslista till vårmötet

Finlands svenska biblioteksförening r.f.

Föredragningslista för vårmötet 24.3.2017 kl. 9.30
Plats: Amorellas konferensutrymme, Viking Line som avgår från Åbo kl. 8.45

Föredragningslista

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet

§ 3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4. Val av två protokolljusterare och rösträknare

§ 5. Fastställande av mötets föredragningslista

Medlemsresa med vårmöte

FSBF bjuder in till medlemsresa till Mariehamns litteraturdagar 24–26.3. Vi håller vårmöte på färjan mellan Åbo och Mariehamn.

Program:

24.3

8.45                   Avresa från Åbo med M/S Amorella. Vi träffas i terminalen senast kl. 8.15

9.00                   Vårmöte i konferensutrymmet. Föreningen bjuder på kaffe och frukter

12.00                 Viking Buffet-lunch

14.10                 Ankomst till Mariehamn

 

Efter ankomst tar vi oss till hotellet för incheckning.

 

Bibban nr 3/2016 har utkommit

Temat för nr 3/2016 av Bibban är Rummet. I numret presenteras bland annat det nya servicetorget i köpcentret Iso Omena, Nykarlebys nya bibliotek och fem svenska bibliotek. Numret innehåller också bland annat en  intervju med bibliotekarien Monica Borg-Sunabacka, som går i pension och rapporter från IFLA-konferensen i Ohio och Finlands svenska biblioteksdagar. 

Bibban 3/2016

FSBF:s pris för årets biblioteksgärning gick till Päivi Jokitalo

Päivi Jokitalo, som arbetar som frilansande bibliotekarie har av Finlands svenska biblioteksförening tilldelats priset för Årets biblioteksgärning.

Hon får priset för sin förmåga att på ett inspirerande och ­modigt sätt lyfta fram och diskutera ­aktuella biblioteksfrågor på ­båda språken i Finland och upprätt­hålla ett kontaktnät som sträcker sig över hela Norden.

Finlands svenska biblioteks­dagar hölls i Ekenäs den ­22–23 september.

Läs mera På festhumör

Bibban 2/2016 har utkommit

Bibban nr 2/2016 har som tema yrkesroller. Yrkesroller på bibliotek kommer också att behandlas på Finlands svenska biblioteksdagar som ordnas den 22-23.9 i Ekenäs, Raseborg. Information om biblioteksdagarna hittar du i Bibban och på FSBF:s webbsidor

Pages

Subscribe to RSS - FSBF - Aktuellt