Verktyg för informationssökning

I biblioteken kan du fråga personalen om hjälp vid informationssökning. Biblioteken erbjuder dessutom verktyg för självständig informationssökning.

  • Frank-samsök kan du söka samtidigt i flera bibliotekskataloger. Du kan söka i de allmänna bibliotekens, specialbiblioteken och universitetsbibliotekens kataloger.
  • Söksam kan du söka material i de tvåspråkiga kommunbiblioteken och i andra bibliotek med mycket svenskspråkigt material
  • Fråga bibliotekarien är de finländska bibliotekens gemensamma digitala referenstjänst: skicka in en fråga och få svar snabbt och tillförlitligt av personal vid biblioteken.
  • Länkbiblioteket innehåller valda länkar, beskrivna av utbildad bibliotekspersonal
  • Lär dig hitta information är en sökhandling med tips om olika informationskällor och effektiv informationssökning