WebKake-registerbeskrivning

Beskrivning av datasystemet i enlighet med offentlighetslagen

Granskad 10.10.2014

Datasystemets namn: WebKake, fjärrlåneapplikation för de allmänna biblioteken.

Ansvarig instans för datasystemet: Helsingfors stadsbibliotek – Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken

Ansvarig enhet och ansvarsperson för datasystemet:

Bibliotekens riksomfattande nättjänster
Ledande planerare Matti Sarmela
PB 4212 00099 Helsingfors stad
Tfn 09-310 85281
matti.sarmela@kirjastot.fi

Datasystemets användningsändamål: kunduppgifter för leverans av beställningar till de personer som använder sig av bibliotekens fjärrlån

Informationskällor: de registrerade användarna uppdaterar sina uppgifter direkt i databasen

Uppgifterna är från åren/fr.o.m. år: fr.o.m. år 2013

Uppdateringsfrekvens: uppdateras kontinuerligt.

Uppgifternas offentlighet/sekretess: uppgifterna är inte offentliga.

Datasystemets offentliga adress: finns inte.

Offentliga uppgifter gruppvis: finns inte.

Sekretessbelagda uppgifter: de registrerade användarnas uppgifter.

Registerbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §.
Granskad: 10.10.2014

1. Registeransvarig:

De allmänna bibliotekens nättjänster
Helsingfors stadsbibliotek – Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken
PB 4212, Helsingfors stad
Tfn 09-310 85280
toimitus@kirjastot.fi

2. Registerärendenas handläggare och/eller kontakperson:

Ledande planerare Matti Sarmela
PB 4212 00099 Helsingfors stad
Tfn 09-310 85281
matti.sarmela@kirjastot.fi

3. Registrets namn: WebKake, fjärrlåneapplikation för de allmänna biblioteken.

4. Syftet med hanteringen av personuppgifter (registrets användningsändamål): kunduppgifter för leverans av beställningar till de personer som använder sig av bibliotekens fjärrlån.

5. Registrets datainnehåll: efternamn, förnamn, adress, telefonnummer, e-mailadress, bibliotekskortets nummer

6. Regelmässiga uppgiftskällor: bibliotekens personal ber om kundernas uppgifter.

7. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES: uppgifterna utlämnas inte regelmässig någonstans.

8. Principerna för registerskyddet

A. Manuellt material: Finns inte

B: ADB-register: Endast systemets huvudanvändare har administrationsrättigheter till registret. Huvudanvändarna och användarna själva upprätthåller uppgifter som anknyter till verksamheten. Registret skyddas genom tillämpning av adekvata skyddsprinciper för användarhantering, applikationer, servrar och anslutningar.