Fortbildning och seminarier

Biblioteksfortbildning 2023-2024. Tillsammans kan vi!

Biblioteken har en aktiv och bärande roll i samhället. Det ettåriga fortbildningsprogrammet Tillsammans kan vi! stärker mångprofessionellt samarbete över biblioteksgränser och stöder bibliotekspersonalens kompetensutveckling.

Programmet är riktat till bibliotekspersonal som vill medverka i utvecklingen av biblioteksverksamheten och bidra till arbetsgemenskapens kompetens och välmående.

Programmet syftar också till att stärka bibliotekets uppdrag att bidra till större jämlikhet bland medborgare i det allt mer digitaliserade samhället.

Programmet erbjuder deltagarna ett modernt fortbildningsforum för kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte samt nya arbetssätt att utveckla sin personliga och professionella kompetens.

Fortbildningen är indelad i följande fyra temahelheter:

1) Biblioteket som samhällsaktör

2) Bemötande, kundservice och digitalisering

3) Personalens kompetensutveckling och kollegialt lärande

4) Välmående arbetsgemenskap och välbefinnande på arbetsplatsen

Säkerhet och trygghet. Självledarskap och stresshantering. Hållbarhet och balans i (arbets)livet. Kognitiv ergonomi och hjärnvänliga arbetssätt.

Fortbildningen är öppen för bibliotekspersonal. Deltagarantalet är begränsat, deltagarna antas i anmälningsordning. Anmälan öppnar fredag 13.1.2023, kl. 9.00. Anmäl här.

Ort
Nätbaserad, evetuella träffar diskuteras då fortbildningen startar
Börjar
Organisation
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
Kontaktperson
Nancy Pettersson
Telefon
+358 469202341
Avgift
Avgiftsfri