Fortbildning och seminarier

FÖRHANDSINFORMATION: Bokkarusellen 2024

Bokkarusellen ordnas igen i januari 2024! Vill du hitta nya böcker att läsa högt eller lägga i händerna på barnen? Eller få tips på böcker att läsa själv? Bibliotekspersonal från olika delar av Svenskfinland bokpratar 23 – 25.1.2024 live på Bibliotekskanalen om böcker som utkommit år 2023. Kom och hör favoriter! Är de samma som dina – eller helt nya och oväntade? Ta del av hela programmet eller valda delar! 
Bokkarusellen sänds på Bibliotekskanalen på adressen www.bibliotekskanalen.fi/live.

Målgrupper: Personal inom bibliotek, småbarnspedagogik och skola

I väntan på nästa Bokkarusell kan du på Bibliotekskanalen höra bokpraten från år 2022 och 2023: 

Alla videor från Bokkarusellen 2023
Alla videor från Bokkarusellen 2022
Bokkarusellens logo

Börjar
Slutar
Organisation
Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag ÅKE i samarbete med det riksomfattande specialuppdraget Erte samt Bibliotekskanalen.
Fortbildningens eller seminariets tema