Fortbildning och seminarier

Två studieresor till bibliotek i Danmark

Regionförvaltningsverkets biblioteksväsende ordnar två till innehållet likadana studieresor till Danmark för bibliotekspersonal vid allmänna bibliotek.

Tidpunkterna för resorna är 22.-25.8.2023 och 5.-8.9.2023

I resan som bekostas av RFV ingår:

  • Flyg Helsingfors – Köpenhamn – Helsingfors.
  • Busstransporter från och till flygstationen i Köpenhamn samt till biblioteken.
  • Övernattning 3 nätter i två personers rum på hotell i Köpenhamn (inkl. frukost).

Deltagarna bekostar själva:

  • Anslutningsresor till och från Helsingfors-Vanda flygstation. Om kostnaderna överstiger 100 euro, är det möjligt att ansöka ersättning från RFV på det egna området. Kostnaderna ersätts mot kvitto för resor med billigast möjliga fortskaffningsmedel. Ersättning kan sökas för resekostnader och nödvändiga boendekostnader. Ersättningen gäller inte dagtraktamenten.
  • Måltider, förutom hotellfrukostarna.
  • Reseförsäkringar och andra eventuella resekostnader.

Innan du anmäler dig:

  • Diskutera ditt intresse med din chef, som bekräftar din anmälan med att du uppger hens namn och telefonnummer i anmälningsblanketten.
  • Försäkra dig om att du har gällande pass eller personkort.
  • Försäkra dig om din kommuns riktlinjer för tjänsteresor till utlandet, till exempel vad gäller försäkringar.

När du anmäler dig förväntar vi oss att du kort motiverar varför du vill delta i studiebesöket, på vilket sätt stödjer det dina arbetsuppgifter och utvecklingen av ditt bibliotek?

Anmäl dig senast 9.6.2023. Du kan anmäla dig endast till en av resorna. Anmälningen är bindande.

RFV:s biblioteksinspektörer väljer deltagarna med beaktande av bland annat sökandenas motiveringar och den regionala fördelningen.

Ort
Olika orter i Danmark
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverket
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Fortbildningens eller seminariets tema