Fortbildning och seminarier

Vad säger forskningen? Robotik i välfärdssamhället - Perspektiv på arbetsliv, undervisning och välmåendetjänster

Vad säger forskningen? är en webbinarieserie som presenterar och diskuterar aktuell forskning som kan vara av intresse för dig som arbetar inom bibliotek, skola eller småbarnspedagogik. Vi pejlar på det specifika och det allmänna - nyfikna på vad som försiggår inom forskningen och öppna för nya perspektiv på vår omvärld. 

Denna gång är temat robotik i välfärdssamhället. Vi får höra om sociala robotars egenskaper och deras använingsmöjligheter. Robotik belyses ur olika vetenskapsgrenars synvinklar och relateras till trender och spänningar i samhällsutvecklingen.

Medverkande är lektor Daniel Bodén från Södertörns Högskola samt universitetslektor Mats Braskén och universitetslektor Malin Andtfolk från Åbo Akademi.

Ort
Webbinarium
Plats
Microsoft Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Heidi Henriksson
Telefon
0295 018 021
Avgift
Ingen avgift
Fortbildningens eller seminariets tema