Studera 60 sp inom ämnet informationsvetenskap

Studiehelheten inom ämnet informationsvetenskap omfattar 60 sp, startar den 4.10.2021 och pågår tre läsår. Studierna är till stor del nätbaserade.

Ort
Åbo
Börjar
Organisation
Öppna universietet vid Åbo Akademi
Kontaktperson
Nancy Pettersson
Telefon
02-215 4948
Avgift
50€/termin