NordILL-konferensen 25.-26.10.2021

Kunskapen förändras, liksom också sätten att förmedla den. Allt oftare är kunskapen direkt tillgänglig i elektronisk form, såsom i elektroniska publikationer, men har alla tillgång till den? Och vilken roll har biblioteken i att förmedla kunskap?

Dessa teman behandlas på konferensen Nordic resource sharing reference and collection management conference, dvs. NordILL, som ordnas 25.–26.10. helt virtuellt. Konferensen ger en överblick över utvecklingen inom olika bibliotekssektorer i Norden och i Baltikum. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Barbara Lison (IFLA) och Peter Collins (OCLC).

Konferensregistreringen är öppen. Mer information på konferensens webbsidor på adressen https://www2.helsinki.fi/en/conferences/nordill-2021. Konferensens språk är engelska.

Arrangörer för denna konferens som fokuserar på användning av biblioteksmaterial och hantering av samlingar är Depåbiblioteket, Nationalbiblioteket, Helsingfors stadsbibliotek, Helsingfors universitet och Helsingfors stad.

Plats
Zoom
Börjar
Slutar
Organisation
Depåbibliotek, Nationalbiblioteket, Helsingfors stadsbibliotek, Helsingfors universitet och Helsingfors stad
Fortbildningens eller seminariets tema