Lediga jobb

Informatiker

Vi söker en informatiker till ett ordinarie anställningsförhållande.

Inom kultur- och bibliotekstjänster producerar vi tjänster inom bildning, kultur och välbefinnande för invånarna i området och stöder en levande stadskultur. Vi ansvarar bland annat för främjande av läskunnighet, allmän kulturverksamhet, uppsökande kultur- och bibliotekstjänster samt evenemangsverksamhet.

Vi har omfattande samlingar och erbjuder trivsamma lokaler för möten och aktiviteter samt ordnar olika slags evenemang för både barn och vuxna.
Vi skapar ramar för ett mångsidigt kulturutbud och vi påverkar för vår del hur Vasa utvecklas som kulturstad. Som informatiker är du en del av vår sektorsövergripande arbetsgemenskap.

Informatikerns huvudsakliga uppgift är ledningsansvar, koordinering och planering av verksamheten i teamet för tjänster inriktade på vuxenkunder. Informatikern planerar också verksamhet som ansluter sig till det allmänna bibliotekets uppgift att främja demokrati, aktivt medborgarskap och deltagande.

Till uppgiften hör också huvudansvaret för Celia-tjänsten, kundservice, val av material enligt ett centraliserat urval, samlingsarbete för naturvetenskap- och teknikområdet. Ordnande av evenemang för det egna ämnesområdet och evenemang som planerats av vuxenteamet, producerande av nätinnehåll i anslutning till det egna materialansvarsområdet. Informatikern är medlem av urvals-, samlings- och nätinnehållsteamet och kan ha kunder inom hemservicen.

Behörighetsvillkoret är lämplig högskoleexamen, i vilken ingår eller utöver vilken har avlagts studier inom informationsbranschen som omfattar minst 35 studiepoäng på högskolenivå.

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken.

Vi förutsätter:
- goda samarbets- och interaktionsfärdigheter
- goda kundbetjäningsfärdigheter
- förmåga att arbeta i team
- organisationsförmåga och systematiskhet
- erfarenhet av att jobba på bibliotek.

Vi värdesätter:
- positiv attityd och förmåga att arbeta i föränderliga situationer.
- förmåga att lära sig nya saker
- erfarenhet av att anordna evenemang och förmåga att uppträda

Vi erbjuder en intressant och mångsidig arbetsmiljö inom kultur- och bibliotekstjänster. Den huvudsakliga arbetsplatsen är huvudbiblioteket och arbetet är tvåskiftsarbete som regelbundet innefattar kvällsskift samt lördagsskift. Arbetet kan också utföras vid andra verksamhetsställen vid behov. Vår arbetsgemenskap är en sektorsövergripande kombination av professionella inom biblioteks- och kultursektorn.

Dessutom erbjuder vid förmåner inom stadens service, tjänstecykelförmånen samt ePassis kultur-, motions- och välmåendeförmåner.

Välkommen med och utveckla vår verksamhet!

Den uppgiftsbaserade lönen är 2 917,65 € / mån.
Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.

Intervjuerna hålls vecka 31.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Denna rekrytering görs anonymt. Det innebär att från ansökan avlägsnas sökandens namn, ålder, modersmål och kön. Du fyller väl omsorgsfullt i punkterna om examen, språkkunskaper och arbetserfarenhet, eftersom de som ska intervjuas väljs utifrån dessa uppgifter. Du observerar väl när du skriver fri text i ansökan att också den följer principerna om anonymitet. Chefen väljer de personer som ska intervjuas bland de anonyma ansökningarna. Efter det framskrider rekryteringen normalt.

För att främja lika behandling gynnar Vasa stad anonym rekrytering. Målet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på den sökandes yrkeskunnande samt arbetserfarenhet.

Ort
Vasa
Plats
Vasa stadsbibliotek
Organisation
Vasa stad, kultur- och bibliotekstjänster