Svenska handelshögskolans (Hankens) bibliotek i Helsingfors söker en BIBLIOTEKSCHEF

Svenska handelshögskolans (Hankens) bibliotek i Helsingfors söker en

BIBLIOTEKSCHEF

Svenska handelshögskolans bibliotek har som uppgift att främja och stöda forskning, undervisning och studier. Stöd och service ges huvudsakligen till studerande, forskare och personal, men biblioteket är också öppet för allmänheten. De digitala informationstjänsterna är omfattande och biblioteket erbjuder också stöd i publiceringsfrågor och i hantering av forskningsdata och open access. Hankens bibliotek verkar i både Helsingfors och Vasa.

Biblioteket är ett av verksamhetsområdena inom enheten för forsknings- och universitetsservice. Bibliotekschefen rapporterar till enhetens direktör. 

Vi söker nu en person som tillsammans med vår professionella personal kan ta ansvar för Hankens bibliotek. En viktig uppgift består i att omvärldsbevaka inom verksamhetsområdet för att kunna driva och utveckla verksamheten.

Bibliotekschefens främsta uppgifter är att:

  • ansvara för och leda arbetet, inklusive kvalitetsarbetet, inom biblioteket
  • utveckla och samordna bibliotekets verksamhet och budget
  • företräder högskolan utåt inom ramen för bibliotekets ansvarsområde
  • leda bibliotekets personal (12 personer)
  • aktivt utveckla den digitala verksamhetsmiljön inom biblioteket.

Vi önskar att du:

  • har en lämplig högre högskoleexamen, gärna kompletterad med studier i informationsvetenskap
  • har tidigare erfarenhet av ledarskap och en god förmåga att leda experter 
  • har utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska och finska 
  • känner till högskolebibliotekssektorn i Finland
  • känner till administration och anskaffning av elektroniska bibliotekstjänster.

För att framgångsrikt kunna verka på denna position är det till fördel att du har utmärkt samarbetsförmåga, är välorganiserad och har en entusiastisk inställning. 

Befattningen är placerad på kravnivå 12 enligt universitetens lönesystem. Därtill hör en personlig prestationsprocent, som bestäms utgående från din kompetens och meriter. Anställningen börjar så snart som möjligt enligt överenskommelse. Prövotiden är 6 månader.

Närmare upplysningar ger direktör Elina Stadigh, tfn 040 3521 299 på fredagar eller e-post elina.stadigh[a]hanken.fi eller informationsspecialist Marlene Backman, tfn 040 3521 263 eller e-post marlene.backman[a]hanken.fi.

Hanken erbjuder en unik möjlighet att kombinera privatliv med jobbet. Förutom ett trevligt arbetsklimat erbjuds även förmåner som flexibel arbetstid och motionskort. 

Ansökningen bör lämnas in via Hankens ansökningsdatabas LAURA, senast tisdagen den 31.3.2020.

Ort
Helsingfors
Plats
Svenska handelshögskolan (Hanken)
Börjar
Slutar