Lediga jobb

Svenskspråkig koordinator till det riksomfattande specialuppdraget

Seinäjoki stadsbibliotek söker en svenskspråkig koordinator till det riksomfattande specialuppdraget gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet.

Koordinatorn deltar i planeringen av verksamheten med arbetsgruppen och ansvarar för genomförandet av verksamheten på svenska. Till arbetsuppgifterna hör bland annat att koordinera nätverk, planera och genomföra fortbildningar och producera publikationer.
Koordinatorn samarbetar med finlandssvenska och svenska aktörer inom läsfrämjande verksamheter. Till arbetsuppgifterna hör också mindre översättningsuppdrag från svenska-finska och finska-svenska och olika expertuppgifter gällande läsfrämjande för barn under skolåldern.

Vi värdesätter goda samarbetsförmågor, digital kompetens, ett aktivt och utvecklande grepp, erfarenheter från barn- och ungdomsbiblioteksarbete, nätverk inom det läsfrämjande området i Svenskfinland, och intresse av att utveckla bibliotekens läsfrämjande verksamheter med en internationell referensram.

Vi förutsätter en lämplig högskoleexamen som innehåller studier i biblioteks- eller informationsvetenskaper. Vi kräver utmärkta kunskaper i svenska (modersmålsnivå), och bra kunskaper i finska. Specialuppdragets arbetsgrupp arbetar med finska som gemensamt språk.

Vi erbjuder dig ett mångsidigt uppdrag och en möjlighet att utvecklas som en del av det kunniga teamet i specialuppdraget Erte. Du får professionella och engagerade arbetskamrater.

Seinäjoki stad är en rökfri arbetsplats.

Arbetet startar 2.1.2024 eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är 36,25 h / vecka. Du kan delvis sköta arbetet på distans. Den uppgiftsbaserade lönen är 3224,38 euro och villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) och prövotiden är fyra månader.

Den som väljs ska uppvisa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd.
Ansökan sker elektroniskt via tjänsten Kuntarekry senast 8.12.2023 kl 12.00.
I ansökan bifogas CV innehållande utbildning och arbetserfarenheter.
Intervjuerna hålls på huvudbiblioteket Apila under vecka 50.
Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Ort
Seinäjoki
Plats
Seinäjoki huvudbiblioteket, Alvar Aallon katu 14