Meddelanden och kampanjer

Tjänsten Frank-Samsök/Söksam stängs

Tjänsten Samsök/Söksam stängs, eftersom Finna.fi erbjuder samma service. I Finna finns förutom information om bibliotekens samlingar också arkivens och museernas material. 

För lokalisering av fjärrlån finns nu i Finna färdiga sökningar begränsade till samlingarna i biblioteken som sköter de regionala utvecklingsuppdraget och till samlingar i bibliotek som erbjuder ett brett utbud av svenskspråkigt material (motsvarande biblioteken i Söksam). Via länkarna nedan kommer du till de färdiga sökningarna. 

Vi tackar alla som använt Samsök/Söksam under åren 1998 – 2022.