eBiblioteket har förnyats

eBiblioteket http://ekirjasto.kirjastot.fi/sv har bytts ut till en ny version den 14.9. eBiblioteks webbadress är densamma som tidigare, omdirigering till den nya tjänsten sker automatiskt.

Tjänstens funktionalitet utvecklas fortfarande. Det nya eBiblioteket är ändå redan nu mer funktionellt och har ett större utbud av material än den gamla tjänsten. I synnerhet är utbudet av svenskspråkigt material avsevärt bättre, eftersom också material som förvärvats genom Biblio finns tillgängligt i det nya eBiblioteket.

Vi informerar användarna mera om förnyelsen av tjänsten i ett senare skede när förbättrandet av tjänstens funktionalitet till alla delar är slutfört.

eBiblioteket är en del av tjänsterna vid Biblioteken.fi. eBiblioteket innehåller alla digitala medier i allmänna bibliotek, såsom e-böcker, ljudböcker, e-musik, videor och nätkurser. Det nya eBiblioteket har varit tillgängligt sedan våren på adressen https://ekirjasto-beta.kirjastot.fi/sv.