Meddelanden och kampanjer

En ny utställning om samtida rysk litteratur för bibliotek

Samfundet Finland-Ryssland har under hösten slutfört en litterär utställning för bibliotek för  de 2-3 kommande åren. Utställningen representerar samtida rysk litteratur och kallas Generationers tidsresor från det förflutna till nutid. Namnet berättar om det, att författarna återspeglar nuläget från sina och tidigare generationers erfarenheter.

Utställningen har genomförts i samarbete med programmen för ryska språk och kultur vid Helsingfors och Tammerfors universitet och Åbo Akademi. Vi inbjöd studenter att skriva små artiklar om en viktig författare för dem. Så föddes tio artiklar om samtida ryska föfattare. Dessutom skrev tre forskare en artikel relaterad sitt specialområde.

Utställningen representerar följande författare: Boris Akunin, Svetlana Aleksijevitj, Guzel Jachina, Sergej Lukjanenko, Dina Rubina, Roman Sentjin, Vladimir Sorokin, Maria Stepanova, Jelena Tjizjova, Ljudmila Ulitskaja, Svetlana Valenko och Jevgenij Vodolazkin.

Artikelskribenter

Studenter: Elina Aittakallio, Jevgenia Bos, Valeria Kleimala, Jaana Laitinen, Aleksandra Pastukhova, Irina Rogozjin, Suvi Tabell, Taisiia Vanovitsh och Igor Siekkinen 

Forskare: Elina Kahla, Anni Lappela och Mika Pylsy.

Utställningen innehåller också en barnlitteraturöversikt av doktorant forskare Anni Lappela.

 Tvåspråkig utställning

Utställning föddes på tre språk. Artiklar skrevs på finska, svenska och ryska och översattes till svenska och finska. Vi är speciellt tacksamma till Åbo Akademis professor Martina Björklund och hennes team. Under Martinas ledning föddes den första svenskspråkig utställningen för Samfundet Finland-Ryssland. 

En egen utställning för digifolk

Tack vare ett stort digiskutt under de senaste åren, har vi samtidigt med utställningen för biblioteken, utarbetat en digiutställning. Det gjordes möjligt  med ett bidrag av förläggaren Into. Digiartiklarna innehåller ett bredare material än utställningen för bibliotek och ett omfattande länkmaterial, som satts ihop av en student vid Tammerfors universitet Raimo Eronen.

Den digitala utställningen utfördes av två studenter vid Uleåborgs yrkeshögskola, Liisa Ojala och Niina Pajula.

För den imponerande visuella layouten av utställningen svarar AD Oona Kavasto (Hank)

Biblioteken bokar

Utställningen består av 14 svensk- och 14 finskspråkiga kapatavlor i storleken 40*100 (bredd*höjd). Bakom tavlor finns två hänglänkar och rev, med hjälp av vilka tavlor kan hängas med en eller två krokar.

Totaltid för bokning är en månad och innehåller mottagning, utställning, demontering och återsändning till följande plats.

Kostnader

Den enda kostnad som uppkommer, är återsändning av utställningen till följande plats. I andra fall är utställningen kostnadsfri.

Samarbete med lokala avdelningar av Samfudet Finland-Ryssland

Vi hoppas, att ni tar aktivt kontakt med våra lokala avdelningar och arrangerar något intressant sidoprogram i samarbete med dem: föreläsning, litteraturcirkel, författarbesök (även virtuella) osv. https://osastot.suomivenajaseura.fi/

Bokning

På onlineformuläret https://forms.office.com/r/7zQT2Y0GxG

Mera information:

Merja Jokela merja.jokela@venajaseura.com
Tuija Mäkinen tuija.makinen@venajaseura.com