Inbjudan: svara på en enkät om bibliotekens digitala medietjänster  

Påverka det för branschen viktiga projektet om servicekoncept för digitala medier och svara på en kort webbenkät. Med hjälp av enkäten utreder vi de allmänna bibliotekens önskemål i fråga on utveckling av digitala tjänster och söker idéer till stöd för en utredning av tjänsteplattformar.  

Enkäten riktar sig till alla de som arbetar med e-material. Om du till exempel i ditt arbete handleder kunder i användningen av e-material, gäller enkäten dig. Det gör ingenting fastän du inte känner tekniken. Om någon fråga inte är relaterad till ditt eget arbete eller om du annars inte kan svara på den, kan du helt enkelt hoppa över frågan. Det tar ca 8 minuter att svara på enkäten. Svara på enkäten senast torsdagen den 31.12.2020. Vi informerar om resultaten senare i samband med vår projektinformation.  

Enkäten på svenska  

Kysely suomeksi  

Vi hoppas få en omfattande uppfattning om branschens önskemål och utvecklingsidéer för projektets plattformutredning, så dela gärna vidare länkarna till enkäten.   

Bakgrund: De allmänna bibliotekens projekt om servicekoncept för digitala medier  

Målet med de allmänna bibliotekens projekt om servicekoncept för digitala medier är att skapa en gemensam e-materialsamling för Finlands allmänna biblioteks alla kunder och en nättjänst som erbjuder smidig åtkomst till allt material.  

I projekthelheten utreds utgångspunkterna för de allmänna bibliotekens digitala servicekoncept. Centralt är att hitta modeller för ett för alla gemensamt, nationellt och likvärdigt e-bibliotek.  

  

Mer information 

Projektchef Suvi Sivulainen  
Servicekonceptet för digitala medier 
Biblioteksnätverkets gemensamma tjänster, Helsingfors stadsbibliotek 
suvi.sivulainen@hel.fi  
+358 40 191 8531  

Kommunikationsplanerare Johanna Laurila  
Nationella utvecklingstjänster/Biblioteken.fi  
johanna.laurila@hel.fi 
+358 40 1906 390  

 

Organisation
Projektet om servicekoncept för digitala medier
Kontaktperson
Suvi Sivulainen
Telefon
+358 40 191 8531