Inbjudan till bibliotekets kunder: Hjälp biblioteket att utveckla sina e-bokstjänster – delta i ett användartest 

Projektet om servicekoncept för digitala medier har nått ett efterlängtat skede: användningen av e-boksappar ska testas av vanliga bibliotekskunder. Resultaten av testningen är viktiga för hur utvecklingsarbetet lyckas.
Vi önskar att ni delar inbjudan att delta i användartestningen med era kunder på webbplatserna för era nätbibliotek och i andra kommunikationskanaler under de kommande 1–2 veckorna.
Det är enkelt att delta i testningen: användaren provar i lugn och ro appen som kan laddas ner gratis och svarar sedan på en kort enkät. Förutsättningen är att testaren har ett bibliotekskort och en e-postadress.
Det är viktigt att observera att det finns två tester, beroende på vilka e-boksappar som biblioteken redan använder:

1.    Hela landet: innehavare av ett bibliotekskort har möjlighet att prova appen Bookbites. Länk till att prova Bookbites.
2.    Helmet, Kaipo, Piki, Vaski – endast innehavare av ett bibliotekskort i dessa områden har möjlighet att ladda ner och prova e-boksappen Libby. Länk till att prova Libby.

Biblioteken i de områden som använder Libby kan själva bestämma om de skickar testlänkar för båda apparna eller bara den ena till sina kunder. 

Material

I inbjudan till testningen kan följande texter och  bifogade bild och banners  användas i webbannonser och på sociala medier:

  • Hjälp biblioteket att utveckla sina e-bokstjänster – delta i ett användartest.
  • Kom med och utveckla bibliotekens digitala innehåll – delta i ett test.
  • [lång] Kom med och utveckla bibliotekens digitala innehåll – Målet med de allmänna bibliotekens projekt om servicekoncept för digitala medier är att utveckla en gemensam samling digitala medier för alla bibliotekskunder och smidig tillgång till den. Berätta för oss en hurdan tjänst du skulle vilja utveckla.

 

Banner 1
Banner 1 (kortare inbjudningstext)

 

Banner 2
Banner 2 (längre inbjudningstext)

 

Illustrationsbild till inbjudan
Illustrationsbild utan text 

Ladda ner banners och bild

De allmänna bibliotekens digimedieprojekt

I den av undervisnings- och kulturministeriet finansierade projekthelheten utreds förutsättningarna för ett digitalt servicekoncept för de allmänna biblioteken. Centralt är att hitta en modell för ett riksomfattande, för alla gemensamt och jämlikt e-biblioteket.

Mera information på digimedieprojektets webbsidor.

Mer information

Johanna Laurila
Kommunikationsplanerare, VAKE
johanna.laurila (at) hel.fi
+358 40 190 6390

Suvi Sivulainen, projektchef
De allmänna bibliotekens digimedieprojekt
suvi.sivulainen (at) hel.fi
+358 40 191 8531