Marknadsföringsmaterial för kampanjen Hela folket läser 16.3-5.4

Du kan nu ladda ner nedanstående marknadsföringsmaterial för kampanjen i biblioteken.fi:s materialbank:

Kampanjen  Hela folket läser i ett nötskal

Maaliskuussa kirjastot ja kustantajat avaavat jälleen yhtaikaisesti luettavaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Koko kansa lukee -kampanjan ajan kuka tahansa kirjastokortin omistava voi vapaasti viihtyä seuraavien e-kirjojen parissa:

Kampanjböckerna hittar du fr.om. den 16 mars i de allmänna bibliotekens gemensamma e-bibliotek på adressen http://ekirjasto.kirjastot.fi/sv, Kampanjböckerna kan också läsas via det eget biblioteks sidor, på webbtjänsterna Ellibs eller Biblio eller med hjälp av Ellibs- och Biblio-apparna (som kan laddas till telefonen). Böckerna återlämnas automatiskt då utlåningstiden upphör

Kampanjsidan

Mer information: