Ny metadatagrupp kartlägger innehållsbeskrivning på biblioteken - enkät till alla bibliotek

Rådet för de allmänna biblioteken grundade hösten 2020 Metadatagruppen för allmänna bibliotek. Gruppen börjar med att kartlägga innehållsbeskrivningen av biblioteksmaterial i alla allmänna bibliotek.

En enkät kommer att skickas per e-post till alla bibliotek. Svarstiden är fram till 5.2.2021. För att få en tillförlitlig helhetsbild är det önskvärt att alla bibliotek svarar på enkäten, också de som inte gör beskrivningsarbete. Från varje bibliotek önskas endast ett svar.

De viktigaste målen för arbetsgruppen är att kartlägga utmaningar och resurser i anslutning till de allmänna bibliotekens innehållsbeskrivningsarbete, delta i opinionsbildning gällande organiseringen av beskrivningsarbetet och för de allmänna bibliotekens del planera en färdplan för Nationalbiblioteket metadatavision.

Målen för utvecklingsarbetet inkluderar effektivitet, samverkan och att svara på framtida informationsmiljöer. Du kan läsa mer om arbetsgruppens planer i gruppens senaste mötesprotokoll (på finska).

Medlemmar i Metadatagruppen

Antti Heikkinen (Uleåborg)

Maarit Helén (Tammerfors)

Kaisa Hypén (Åbo), puheenjohtaja

Katriina Jylhä (Vasa)

Sanna Kuosa (Lahtis)

Marjut Puominen (Helsingfors)

Liisa Rossi (Kuopio)

Matti Sarmela (VAKE)

Sirpa Tuomisto (Karleby)

Leena Vainikainen (Björneborg)

Mer information

Kaisa Hypén, Metadatagruppens ordförande

kaisa.hypen@turku.fi, 044 907 2943