PRAO-guide för bibliotek nu också på svenska

PRAO-guiden som publicerades på finska i november har nu kommit ut på svenska.

Den här guiden har gjorts för att underlätta genomförandet av PRAO-perioder på allmänna bibliotek. Alla enheter har inte nödvändigtvis speciellt mycket resurser att satsa på planering, arbetsuppgifter och handledning, vilket kan leda till att man inte alls tar emot PRAO-ungdomar. Med hjälp av guiden vill vi uppmuntra biblioteken att ta emot unga så de får sätta sig in i det viktiga jobb som görs på biblioteken.

PRAO-guiden har gjorts av biblioteksproffs från olika bibliotek i Nyland, alla med lite olika procedurer och praxis. PRAO-guiden innehåller uppgiftsförslag av varierande art.

PRAO-guiden har genomförts av nätverket Barn- och ungdomsbiblioteksarbete i Nyland, som koordineras av AKE Borgå. Till arbetsgruppen hörde Outi Hokkinen, pedagogisk informatiker i Helsingfors, Anu Kalliola, bibliotekarie i Nurmijärvi, Meri Markus, pedagogisk informatiker i Borgå och Anne Suvanto från AKE Borgå.

Du kan ladda ner den svenskspråkiga guiden här

Mer information: AKE Borgå, Tiina Rajala tiina.rajala@porvoo.fi
 

Organisation
Borgå stadsbibliotek, regionalt utvecklingsuppdag
Kontaktperson
Tiina Rajala
Telefon
040 539 6368