Regionförvaltningsverkens statistikdatabas och visualisering fortfarande avgiftsfria

Ett företag vid namn Vertikal har närmat sig biblioteken och marknadsfört sin visualiseringstjänst utgående från statistikdatabasen. Eftersom uppgifterna om de allmänna bibliotekens statistik är öppen data, kan vem som helst utnyttja den. Detta är ett exempel på företagsverksamhet, som kan uppkomma kring öppen data. Statistikdatabasens egen visualiseringsfunktion står fortfarande till allas förfogande avgiftsfritt. Du kommer åt att använda den genom att klicka på ”visualisering” i övre balken på framsidan. En kort guide om hur man använder visualiseringen och hur man överför statistiken till Excel bifogas detta meddelande (på finska).

Statistikdatabasen, som upprätthålls av regionförvaltningsverken, kan användas på finska, svenska och engelska.

 

Aluehallintovirastojen tilastotietokanta ja visualisointi yhä maksutonta

Vertikal-niminen yritys on lähestynyt kirjastoja ja markkinoinut tekemäänsä tilastotietokannan visualisointipalvelua. Koska yleisten kirjastojen tilaston tiedot ovat avointa tietoa, niitä pystyy hyödyntämään kuka tahansa, ja tämä on yksi esimerkki yritystoiminnasta, jota avoimen tiedon ympärille voi syntyä.

Tilastotietokannan oma visualisointitoiminnallisuus on edelleen maksuttomasti kaikkien käytössä. Sitä pääset käyttämään etusivun yläpalkista kohdasta ”visualisointi”. Pikaohje visualisoinnin käyttöön ja tilastojen viemiseen Exceliin liitteenä.

Tilastotietokanta on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja sitä ylläpitää aluehallintovirastot.