Upphandling av filmtjänster för allmänna bibliotek

Styrgruppen för Konsortiet för de allmänna biblioteken beslöt på sitt möte den 17.6 att upphandla filmtjänster för allmänna bibliotek. Upphandlingen genomförs tillsammans med FinElib-konsortiet och resultatet kan användas av alla bibliotek som hör till FinElib. Biblioteken ombeds ge medlemsförslag till innehållsarbetsgruppen för filmupphandlingen. 

Det praktiska genomförande av upphandlingen

  • Nationalbiblioteket fungerar som anskaffningsenhet och FinElib tillför processkompetens för upphandlingen, dessutom anskaffas vid behov extern expertis som köptjänst. 
  • Konsortiet för de allmänna biblioteken svarar för projektet tillsammans med FinElib.
  • Målsättningen är att upphandlingen är klar och filmtjänstavtalen kan användas av de allmänna biblioteken i början av 2022. 
  • Anslutning till FinElib medför inga avgifter för biblioteken, ett serviceavtal räcker.

Styrgruppen för Konsortiet för de allmänna biblioteken utnämnde följande medlemmar till projektgruppen: Uleåborgs stadsbibliotek Ritva Nikola, Jyväskylä stadsbibliotek Hanna Martikainen, Helsingfors stadsbibliotek Aino Ketonen och Konsortiet för de allmänna biblioteken Marja Hjelt.

Biblioteken ombeds skicka medlemsförslag till innehållsarbetsgruppen

Till innehållsarbetsgruppen för upphandlingen behövs 5-6 medlemmar med filmkunskap och kunnande om hur  digitala medier/Video on Demand –tjänster fungerar. Skicka förslag på medlemmar till Marja Hjelt senast den 29.6.

Mer information: Marja Hjelt, marja.hjelt@hel.fi