Apparatön

Appartön är ett lärospel som stöder målen för mediekunskap och informations- och kommunikationsteknologi i Grunderna för förskoleundervisningens läroplan. Spelet som är gjort med HTML5 publicerades på nätet i november 2015. Spelet kan spelas på finska, svenska och engelska. Kring spelet finns aktivitetsstunder som stöder spelets inlärningsmål.

Apparatön och aktivitetsstunderna har utvecklats av projektet Mediataikuri, som finansierades av undervisnings- och kulturministeriet och koordinerades av Helsingfors stadsbibliotek. I projektet utarbetades en riksomfattande modell för samarbete mellan biblioteken och förskoleundervisningen.

Biblioteken.fi och Barnomsorgsverket i Helsingfors har deltagiti utvecklandet av spelet och aktivitetsstunderna. Aniway Oy svarar för det tekniska förverkligandet av spelet.

Spela Appartön