Bibliotek och utveckling

Sidhelheten Bibliotek och utveckling riktar sig till de bibliotek som sköter regionala utvecklingsuppdrag och till alla andra som arbetar med utvecklingsuppgifter.