Bibliotek

Finland är känt för sitt täckande biblioteksnät och bibliotekens höga besöks- och utlåningssiffror. Finlands biblioteksnät består av allmänna, dvs. kommunala bibliotek, universitets-, yrkeshögskole-, och specialbibliotek (vetenskapliga bibliotek) samt bibliotek i skolor och läroanstalter.

Information om det finländska biblioteksväsendet

Kommun- och stadsbibliotek