Nationalbiblioteket

Nationalbiblioteket är Finlands största och äldsta vetenskapliga bibliotek. Biblioteket ansvarar för utökning, beskrivning, förvaring och tillhandahållande av vårt nationella publikationsarv och av sina unika samlingar.

Nationalbiblioteket är också ett nationellt service- och utvecklingscentrum för hela biblioteksväsendet och främjar det inhemska och internationella samarbetet inom sitt område. Nationalbiblioteket erbjuder för biblioteken avsedda samlade tjänster för att förbättra informationstillgången i samhället, utveckla det digitala bibliotekets service- och arbetsmiljö samt utvärdera biblioteksverksamhetens inflytande.