Specialbibliotek

Specialbibliotek och informationstjänster finns inom den offentliga sektorn, bland privata och statsfinansierade forskningsinstitut, stiftelser samt i olika organisationer och företag. Det finns ett hundratal specialbibliotek. 

Specialbibliotek

OBS! Detta är endast en del av specialbiblioteken