Universitetsbibliotek

Universitetsbiblioteken hör till de vetenskapliga biblioteken. De vetenskapliga biblioteken består av Nationalbiblioteket, universitetsbiblioteken, yrkeshögskolornas bibliotek och specialbiblioteken. Deras uppgift är att stödja högskoleundervisning, studier och forskning.

Universitetsbiblioteken är allmänna forskningsbibliotek som är tillgängliga även för andra än universitetsstuderande. Universiteten finansieras av staten och de bestämmer självständigt om finansieringen av sina bibliotek.

Universitetsbibliotekets webbplats / databas