Biblioteksbloggar

Ett urval svenska biblioteksrelaterade bloggar

  • BiS-bloggen På BiS blogg publicerar styrelsemedlemmar och andra föreningsmedlemmar material som är intressant att presentera och diskutera utifrån ett vänsterperspektiv inom områdena bibliotek, kultur och information.
  • Librisbloggen LIBRIS är en enhet på Kungliga biblioteket som arbetar med drift och utveckling av nationella system för informationsförsörjning inom biblioteksområdet. I Librisbloggen presenteras arbetet som enheten gör.
  • Makerspace på biblioteket
  • Peter Alsbjers blogg Om kultur och bibliotek i interaktionssamhället
  • Åbo Akademis bibliotek - blogg om service och resurser
Finskspråkiga biblioteksbloggar