Biblioteksbloggar

Några svenska biblioteksrelaterade bloggar

  • BiS-bloggen På BiS blogg publicerar styrelsemedlemmar och andra föreningsmedlemmar material som är intressant att presentera och diskutera utifrån ett vänsterperspektiv inom områdena bibliotek, kultur och information.
  • Peter Alsbjers blogg Om kultur och bibliotek i interaktionssamhället
Finskspråkiga biblioteksbloggar