E-material

E-böcker och elektronisk litteratur

  • Digi.kirjastot.fi:  tjänst som samlar ihop bibliotekens digitaliserade material. Gränssnittet är finskspråkigt. Tjänsten innehåller också en del svenskspråkigt material.
  • eBiblioteket: i tjänsten hittar du e-böcker som har anskaffats till de finländska kommunbiblioteken. I eBiblioteket hittar du dessutom videoprogram som handlar om litteratur och bibliotek, samt ljudböcker och radioprogram. Med hjälp av ditt bibliotekskorts nummer och PIN-kod kan du låna de e-böcker till vilka ditt bibliotek har köpt läsrättigheter. Observera att tjänsten tillsvidare innehåller bara en del av de svenskspråkiga e-böcker som kan lånas via de finländska biblioteken.
  • Axiell Media:  svensk distributör av e-böcker till bibliotek.Välj alternatviet Finland i den första rutan på hitta bibliotek-sidan så ser du vilka bibliotek i Finland som lånar ut Axiells e-böcker.
  • Ellibs: finsk kommersiell leverantör av e-böcker. Erbjuder också finlandssvenska böcker.
  • Klassikerbiblioteketfritt tillgänglig digital samling av klassisk finländsk (finsk- och svenskspråkig) litteratur. Upprätthålls av  Helsingfors universitet, Nationalbiblioteket och Helsingfors universitetsbibliotekt.
  • Litteraturbanken: svenska klassiker
  • Project Gutenbergupphovsrättsfria böcker
  • Projekt Runeberg: klassisk svensk och nordisk litteratur i fulltext fritt tillgängliga på webben
  • Svenska klassiker - Svenska Akademien

Anskaffning av e-material till bibliotek

Projekt om servicekoncept för digitala medier

Konsortiet för de allmänna biblioteken

Konsortiet för de allmänna biblioteken hjälper sina medlemmar att anskaffa och ta i bruk e-material. Det riksomfattande samarbetet har som mål att göra det lättare för enskilda bibliotek att anskaffa e-material, informera om tjänsterna och instruera användarna. Alla kommunbibliotek kan ansluta sig till konsortiet.

Läs mera

FinElib

FinELib är ett konsortium som har bildats av universiteten, yrkeshögskolorna, ett flertal forskningsinstitut och de allmänna biblioteken i Finland. Konsortiet ansvarar centraliserat för anskaffningen av e-resurser för sina medlemsorganisationer.

Konsortiets serviceenhet finns vid Nationalbiblioteket.

Läs mera om FinElib på Nationalbibliotekets sidor.

Bibliotekskanalens program om e-böcker

Se program om e-böcker på Bibliotekskanalen.