Materialbank och evenemangsidéer

I Biblioteken.fi:s materialbank  hittar du marknadsföringsmaterial för de finländska bibliotekens riksomfattande nättjänster och material för kundhandledning. Biblioteken.fi:s tjänster får fritt infogas på andra nätsidor. En del av tjänsterna har gränssnittskomponenter som kan bäddas in på nätsidorna. Information om användningen av dessa får du av redaktionen för Biblioteken.fi. Om du använder dig av fotografierna i materialbanken måste fotografens namn anges och som bildkälla ska Biblioteken.fi anges.  Bokmärken, broschyrer, instruktioner o.s.v. är menade att skrivas ut. Trycksaker kan du få från redaktionen för Biblioteken.fi.

I materialbanken finns både finsk- och svenskspråkigt material.

Kom också ihåg Bibliotekskanalens program som fritt får visas offentligt och användas på webbsidor. 

I Idé och evenemangsidébanken hittar du information om bibliotekens evenemang. Du kan också föra in egna evenemang i idébanken. Idébanken är ett verktyg med vars hjälp biblioteken kan stödja varandra genom att dela med sig av sina evenemangsidéer och instruktioner om hur man ordnar olika evenemang. Gränssnittet är finskspråkigt, men om du för in ett eget evenemang kan du fylla i formuläret på svenska.

Tilläggsuppgifter: redaktionen@biblioteken.fi