All digital week

Den europeiska kampanjveckan för digital delaktighet kommer nu till Finland för första gången. Under en veckas tid i mars ordnas arrangemang runt om i Finland som visar olika sidor av digitaliseringen. Vi vet ju alla att vårt samhälle är mer och mer digitaliserat, och att det påverkar oss alla. Men vad betyder det i praktiken? Och har vi själva något att säga till om? All Digital Week erbjuder en öppen plattform för diskussion och dialog. Om vilket samhälle vi vill ha. Om vem som bestämmer. Om risker och möjligheter.

Två organisationer i Finland fungerar som nationella organisatörer, Bildningsalliansen och Make It Finland. Tillsammans uppmuntrar de alla som är intresserade att ordna tematiska träffar, workshops, diskussionstillfällen, presentationer, IT-rådgivning, webinarier, hackathons mm. under veckan. Vi hoppas att veckan kommer att synas och märkas i hela landet!

Huvudarrangörerna ordnar också egna arrangemang. Bildningsalliansen satsar på en heldag i Helsingfors 19.3. i SFVhuset G18. Under dagen presenteras bl.a. Helsingfors stads digitala strategi, Yle berättar om hur medialandskapet förändras, tjänster som omakanta.fi och suomi.fi presenteras. Start-up-företag berättar vad de ser för möjligheter, biblioteken visar upp allt vad de har att erbjuda. Konsumentskydd, nätpolisens arbete och wikipedia ryms också med i programmet. Dagens inleds klockan 10 och slutar kl 17. Inträdet är gratis och dagen innehåller program på både finska och svenska.

Make It Finland ordnar en trespråkig festival kring teknik och digitalisering i co-working utrymmet Hub Turku i Åbo lördagen den 17.3. Deltagarna har möjlighet att pröva på ny teknologi, skapa nytt med olika typer av material samt diskutera aktuella frågor. Festivalen är öppen för alla och har fritt inträde. Make It Finland ordnar dessutom en online-kampanj under hela mars månad, där man på sin Facebooksida publicerar en aktivitet, en fråga eller något annat material på temat digital kompetens varje dag för att engagera till diskussioner och eftertanke i kafferummet, på soffan eller runt köksbordet.

Läs mer om veckan: alldigitalweek.eu Lista på evenemang (uppdateras kontinuerligt): alldigitalweek.eu/events/
Det stora evenemanget i Helsingfors 19.3.: https://bildningsalliansen.fi/sv/projekt2016/all_digital_week/
Make It Festival i Åbo 17.3: http://makeitfinland.com/make-it-festival-17-3-2018/
Online-kampanjen på Facebook: https://www.facebook.com/makeitfinland

För mer info:
Johanni Larjanko
Bildningsalliansen
johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi

Linda Mannila
Make It Finland
linda@makeitfinland.fi

Börjar
Slutar