Kampanjen hela folket läser börjar idag!

Kampanjen hela folket läser börjar idag. I Ellibs finns under kampanjen 7-27.9 två böcker som kan läsas utan begränsningar. Alla de bibliotek som har Ellibs kan därför obegränsat erbjuda dessa böcker åt sina kunder. Det innebär att nästan alla finländare kan läsa Kaj Korkea-ahos bok Gräset är mörkare på andra sidan och Tommi Kinnunens bok Neljäntienristeys  samtidigit.

En Facebooksida där man på svenska kan diskutera kampanjböckerna och e-läsning har nu öppnats på adressen https://www.facebook.com/events/737457289699539/

Den motsvarande finskspråkig FB-evenemanget finns på adressen: https://www.facebook.com/events/908743359217936/

Information om kampanjen finns på sidan: http://www.biblioteken.fi/helafolketlaser

För biblioteken erbjuder vi marknadsföringsmaterial i Biblioteken.fi:s materialbank. Där finns t.ex. en temabild som kan användas på bibliotekets egen Facebooksidan under kampanjen.

På Bibliotekskanalen finns både videor om både Gräset är mörkare om andra sidan och Neljäntienristeys. Dela gärna de här videorna t.ex. på era egna Facebook-sidor.

Ett pressmedelande om kampanjen Hela folket läser har skickats till FNB idag den 7.9.

Börjar
Slutar