AKK-mässan 2019, Tema tillgänglighet

AKK eller alternativ och kompletterande kommunikation är de insatser som behövs för att ersätta eller komplettera kommunikation mellan människor.

Tema för årets AKK-mässa är tillgänglighet. Tillgänglighet när det gäller utbildning, handlar om att alla elever och studerande ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön.

Under fortbildningen får du bekanta dig med verktyg, material och arbetsmetoder som stöder kommunikation, inklusion och vidareutveckling. Programmet på mässan består av föreläsning, workshop, utställare och mingel. Det är också möjligt att via streaming ta del av keynote föreläsningarna. 

Målgrupp:

Mässan riktar sig till alla som är intresserad av AKK och tillgänglighet.

(Lärare, Personal inom småbarnspedagogik, Vägledare och studiehandledare, Bibliotekspersonal, Elevhälsopersonal, Administrativ personal, Ledande tjänstemän)

Stadium/Verksamhetsform: Bibliotek, Småbarnspedagogik, Förskola, Grundläggande utbildning, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Fria bildningen, Grundläggande konstundervisning, Förvaltning

Programmet för fortbildningen hittar du på AKK-mässans webbsida

Anmälan till fortbildningen. Anmäl dig senast 11.11.2019

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri. Arrangören bjuder på eftermiddagskaffe.

Material från fortbildningen publiceras på Regionförvaltningsverkets webbplats samt på AKK-mässans webbsida efteråt.

Ort
Helsingfors
Plats
Jan-Magnus Janssons plats 1, Arcada.
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Arcada, Folkhälsan, FDUV, Helsingfors universitets sjukhus, Lärum och Valteri Skilla.
Kontaktperson
IKT-pedagog Fredrik Åman
Telefon
0295 018 619