Fortbildning och seminarier

Lansering och presentation av utredningen Det breda uppdraget - Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland

Utredningen har gjorts på initiativ av Finlands svenska biblioteksförening och Regionförvaltningsverket. Svenska kulturfonden har finansierat utredningen.

PROGRAM '

Kl. 9–9.30 Kaffeservering
Kl. 9.30–9.45 Inledningsord Karolina Zilliacus, Ordförande, Finlands svenska biblioteksförening Susanne Ahlroth Överinspektör, Regionförvaltningsverket
Kl. 9.45–10.30 Presentation av utredningen Maria Grundvall Utredare och informatiker, Grankulla
Kl. 10.30–11.30 Kommentarer och diskussion Marianne West-Ståhl Direktör, svenska enheten för bildningsväsendet, Regionförvaltningsverket Gunilla Widén Professor i informationsvetenskap, Åbo Akademi Rauha Maarno Finlands biblioteksförening Margareta Kull-Poutanen Bibliotekschef, Kyrkslätt Fri diskussion efter de förberedda kommentarerna

ANMÄLAN Anmäl dig senast 10.1.2020 på https://anmalan.kulturfonden.fi/.

Ort
Helsingfors
Plats
Böle bibliotek
Börjar
Slutar