På barnens villkor? Om barns delaktighet i bibliotek och kulturverksamhet

Välkommen på den nordiska konferensen På barnens villkor? Om barns delaktighet i bibliotek och kulturverksamhet

Barns rätt till delaktighet är en av grundpelarna i barnkonventionen, som i höst fyller 30 år. Hur delaktiga är barnen i bibliotek och kulturverksamheter och hur hörs de och deras familjer när lokaler och tjänster planeras? Hurdana verktyg finns för att höra barnen och öka deras delaktighet? Delaktighet i samhällstjänster är ett aktuellt tema och behöver också granskas med perspektiv på barnen. Konferensens program består av föreläsningar, workshop, diskussion och mingel. Kvällen innan ordnas för långväga gäster en biblioteksvandring i centrum av Helsingfors.

Målgrupp:  Personal inom bibliotek, kulturverksamhet, småbarnspedagogik och skola och alla som är intresserade av delaktighetsfrågor

Tid: 20.- 21.11.2019. En biblioteksvandring i Helsingfors arrangeras 19.11.2019.

Programmet för konferensen

Anmälan till fortbildningen. Anmäl dig senast 7.11.2019.

Kostnader: Ingen deltagaravgift. Regionförvaltningsverket bjuder på morgon- och eftermiddagskaffe. Deltagarna står själva för övriga kostnader.

Kontakt: Om programmet: Susanne Ahlroth, Susanne.ahlroth@avi.fi, tfn +358 (0)295 018 762, om anmälningar och praktiska arrangemang: Cecilia Ekqvist, cecilia.ekqvist@avi.fi, tfn +358 (0)295 016 451

Material från fortbildningen publiceras på Regionförvaltningsverkets webbplats efteråt

 

Ort
Helsingfors
Plats
Nordisk kulturkontakt, TING-salen, Kajsaniemigatan 9
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet i samarbete med Nordisk kulturkontakt
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
+358 (0)295 018 762