Studiehelhet inom informationsvetenskap, 60 sp

Hösten 2018 startar en ny studiehelhet inom ämnet informationsvetenskap omfattande 60 sp och pågår 3 läsår. Studiehelheten inleds 15.10 med Grundkurs i informationsvetenskap, närstudieträff 20.10 i Åbo.

Ort
Åbo
Plats
Fabriksgatan 2, 20100 Åbo
Börjar
Slutar
Organisation
Öppna universitetet vid Åbo Akademi
Kontaktperson
Nancy Pettersson
Telefon
02-2154948
Avgift
50€/termin