Tillgänglighetsutbildning för allmänna bibliotek

Projektet Tillgänglighet landar på biblioteken erbjuder utbildning kring aktuella frågor i Mika Waltari -salen på Tölö bibliotek 23.11.2017. Projektet ägs av Helsingfors stadsbibliotek och stöds av undervisnings- och kulturministeriet.

Dagens program

12:30-13:00 Strategi och lag om ökad tillgänglighet: Susanne Ahlroth, överinspektör, Regionförvaltningsverket

13:00-13:45 Tillgänglighetsrekommendationer för allmänna bibliotek som redskap för likvärdig service: Minna von Zansen, direktör, kundrelationer, Celia

13:45-14:15 Det inkluderande och normkritiska biblioteket: Rita Paqvalén, verksamhetsledare, Kultur för alla

14:15-14:30 Kaffepaus

14:30-15:00 Bibliotekskund med synnedsättning: erfarenheter: Sune Huldin, ordförande, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf.

15:00-15:30 Landskap i förändring. Uppsökande verksamhet vid Helsingfors stadsbibliotek: Karoline Berg, bibliotekschef, Helsingfors stadsbibliotek

15:30-16:00 Diskrimineringslagstiftningen förpliktigar biblioteken: Aija Salo, överinspektör, Diskrimineringsombudsmannens byrå 

Dagens moderator är bibliotekschef Karoline Berg.

Anmäl dig via [https://my.surveypal.com/Tillganglighetsutbildning] senast 7.11.2017.

Programmet kan också följas via Bibliotekskanalen. ​

Ort
Helsingfors
Plats
Tölö biblioteket
Börjar
Slutar
Organisation
Helsingfors stadsbibliotek
Kontaktperson
Jaakko Tiinanen
Telefon
043-8254847