Utbildning och seminarier

Rubrik Ort Inlämnades
Nylands biblioteksdag Helsingfors 10.12.2019
Digital delaktighet i fokus på biblioteken Helsingfors 20.6.2019
Från katalogisering till beskrivning med RDA Helsingfors 15.3.2019
Studiehelhet inom informationsvetenskap, 60 sp Åbo 27.8.2018