Bibliotekstjänstkoordinator

Borgå stadsbibliotek söker bibliotekstjänstkoordinator för tiden 2.1.2020-31.12.2020.

Kom med och utveckla samarbetet mellan Helle-biblioteken i Nyland! Borgå stadsbibliotek söker en bibliotekstjänstkoordinator för att koordinera verksamheten inom Helle-biblioteksnätverket. Koordinatorn ansvarar för Helle-bibliotekens interna information, planerar gemensamma evenemang och kampanjer, är sekreterare i ledningsgruppen, medverkar i Helle-arbetsgrupper, förbereder Helle-bibliotekens gemensamma budget och anskaffningar m.m. Helle-biblioteksnätverket består av bibliotek i 12 kommuner i Nyland: Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Ingå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Raseborg, Sibbo och Sjundeå. Bibliotekstjänstkoordinatorn jobbar huvudsakligen i Borgå, men är Helle-bibliotekens gemensamma arbetstagare och det hör därför till arbetsbilden att röra sig på området.

Behörighetskravet är lämplig högskoleexamen och god förtrogenhet med biblioteksverksamheten. Området är tvåspråkigt, så vi förutsätter goda kunskaper i finska och svenska. Det hör mycket skrivande till jobbet, så vi hoppas att du har en flytande penna. Det är viktigt att du kan jobba självständigt och nätverka. Vi önskar också att du har ett idérikt grepp och gärna vill utveckla arbetet.

Jobbet är på visstid 2.1.2020-31.12.2020, med möjlig förlängning. Vid en eventuell intervju bör betyg och intyg företes i original. Den som väljs bör uppvisa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd innan prövotiden utgår. Vi tillämpar en prövotid på sex månader.

Den uppgiftsrelaterade månadslönen är 2 572,92 euro. Avtalssektor: AKTA:s allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal. Arbetstid 36 h 45 min/vecka.

Skicka din ansökan senast 16.12 kl. 12.00 via Kuntarekry: https://www.kuntarekry.fi/se/jobbar/bibliotekstjanstkoordinator-264229-… .

Ort
Borgå