Karleby stadsbibliotek söker en bibliotekarie fr.o.m. 1.1.2020 eller enligt avtal

Karleby stadsbibliotek söker en bibliotekarie fr.o.m. 1.1.2020 eller enligt avtal

Till bibliotekariens ansvar hör den svenska servicen på huvudbiblioteket, speciellt anskaffning och katalogisering av svenskspråkigt material samt arbete med den svenska samlingen.

Bibliotekarien ansvarar  för planering, utveckling, verkställande och marknadsföring av den svenskspråkiga verksamheten och servicen i samarbete med både aktörer inom och utom biblioteket. Bibliotekarien deltar även i kundbetjäningen vid huvudbiblioteket.

Behörighetskravet för uppgiften är lämplig högskoleexamen innehållande eller med därutöver avlagda studiepoäng inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Vi förutsätter svenska som modersmål eller motsvarande utmärkta kunskaper i svenska, kännedom om svensk kultur och litteratur samt god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi värdesätter arbetserfarenhet  inom biblioteksområdet.

Lönen är enligt AKTA och arbetstiden är 36,75 h/v. Arbetet är tvåskiftesarbete och där ingår även veckoslutsarbete. Prövotiden är 4 månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Mera information: bibliotekschef Susann Forsberg, tfn. 044 780 9564 e-post: susann.forsberg@kokkola.fi. Ansökan bör lämnas in via www.kuntarekry.fi senast 25.10.2019 kl. 16.00.

Ort
Karleby
Organisation
Karleby stadsbibliotek
Kontaktperson
Susann Forsberg