Verksamhetsledare för FSBF

FSBF söker en verksamhetsledare för verksamhetsåret 2019–2020 med möjlig förlängning om vi får fortsatt finansiering. Arbetstiden är på 20%. Till dina arbetsuppgifter hör att sköta föreningens löpande operativa arbeten som t.ex. kassörs-, informations- och sekreteraruppgifter. Du kommer också att vara konferenssekreterare för biblioteksdagarna som ordnas årligen på våren. Till arbetsuppgifterna hör också att delta i möten och fungera som en länk mellan styrelsen och våra samarbetspartners.

Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba i föreningar, har intresse för biblioteksverksamheten i Svenskfinland och inte är rädd för att ta initiativ.

Låter det här intressant? Du kan skicka in din ansökan till fsbf@fsbf.fi.

För mer information kontakta ordförande Karolina Zilliacus, karolina.zilliacus@pargas.fi, tfn 040 733 1954.

 

Kontaktperson
Karolina Zilliacus
Telefon
040 733 1954.