Biblioteken övergår från ALLÄRS till ALLFO − vad förändras?

Biblioteken övergår från ALLÄRS till ALLFO − vad förändras?

Under 2019 ska biblioteksnätverket i sin innehållsbeskrivning övergå från Yleinen suomalainen asiasanasto YSA och dess svenskspråkiga motsvarighet Allärs till att använda Allmän finländsk ontologi ALLFO.

Flerspråkiga ALLFO (på finska YSO) effektiviserar beskrivningsprocessen och ontologins maskinläsbara struktur möjliggör mer avancerade sökapplikationer i framtiden. ALLFO har även länkats till andra minnesorganisationer och ontologier som används i den offentliga förvaltningen samt till centrala internationella tesaurusar. ALLFO kompletteras av ortnamnsontologin ALLFO-orter och Finländsk genre- och formlista FGF. I samband med övergången upphör utvecklandet av YSA och Allärs.

Se meddelandet på Nationalbibliotekets webbsidan: https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/nyheter/biblioteken-overgar-fran-allars-till-allfo-vad-forandras

Mer information (på finska) om övergången finns också på projektwiki: https://www.kiwi.fi/display/ysall2yso

Organisation
Nationalbiblioteket