Call for Presentations: Pecha Kucha –presentationer till STKS IL- seminarium fre 1.11

Vill du dela med dig av din undervisningserfarenhet med dina kolleger? Har du ett intressant pilotförsök på gång inom din undervisning? Vi söker presentationer om bra praxis, om både lyckade och misslyckade undervisningsexperiment samt om framgångsrika pedagogiska förnyelser.

Nästa hösts informationskompetensseminuarium kommer att vara fredagen 1.11 i centrumbiblioteket Ode i Helsingfors.

Årets Pecha Kucha-temakommer att handla om hur du kan dra nytta av digitalt lärande och digital teknik i din IL-undervisning. Vi söker presentationer om följande teman:

  • hur kan digital tillgänglighet förverkligas i digitalt lärande?
  • hur använder du flipped learning/distanshandledning/hybridhandledning/video som redskap i din undervisning?

Sänd ett förslag på ämne för din presentation beskriven med 50 ord per e-post till mervi.miettinen@tuni.fi senast 23.8.2019.
STKS:n IL-arbetsgrupp kommer därefter att välja fyra till sex ämnen till seminariet.

Pecha Kucha = 20 bilder, 20 sekunder

Vad är Pecha Kucha? Pecha Kucha är ett presentationsformat som innehåller 20 bilder, som visas 20 sekunder vardera och till varje bild kan du tala 20 sekunder.

Du behöver tidsinställa din PowerPoint-presentation så varje bild visas 20 sekunder. Målet är att presentera idéer, erfarenheter, planer och resultat på ett snabbt, men ändå informativt sätt. Om du använder text i din presentation, håll dig till rubriker eller nyckelord.

Utifall ni är två i anförandet är det extra viktigt att arbetsfördelningen är klar och ni inte pratar i munnen på varandra. Kom ihåg att en avslappnad presentation med lite humor fungerar väl i detta format.  Speciellt eftersom en bild lätt hinner byta innan man talat klart. I dessa fall bör man bara raskt fortsätta presentationen med den nya bilden.

Kom ihåg lista för Pecha Kucha presentationer

  • Utgå från kärnan i ditt ämne. Fundera på hur du kan föra fram det bäst på 6 minuter 40 sekunder. Ha en tydlig struktur i din presentation vilken du följer från början till slut.
  • Välj lämpliga bilder till din presentation. Du kan använda egna bilder eller bilder från någon bildbank (tänk på upphovsrätten).
  • Öva, öva, öva, öva
  • Ta det inte så allvarligt! Med detta format kan man leka
  • Presentationen får vara på finska, svenska eller engelska