Databasen Kirkanta där biblioteken för in uppgifter bl.a. till Biblioteksregistret har förnyats

Kirkanta är en databas där bibliotek ur olika bibliotekssektorer kan lagra sina öppethållningstider, kontaktuppgifter och information om sina tjänster. De uppgifter som lagrats i Kirkanta används via gränssnitt bl.a. i Finna-webbiblioteken, Arena-webbiblioteken och i Biblioteken.fi:s Biblioteksregister (https://registret.biblioteken.fi).

På redaktionen för Kirjastot.fi/Biblioteken.fi har vi under hösten gjort en helt ny version av Kirkanta. Den nya Kirkanta-versionen kan nu användas. All information om öppethållningstider, kontaktuppgifter och tjänster har flyttats över från den gamla versionen av Kirkanta.

De största förändringarna i den nya versionen är att grupperingen av informationen har ändrats och för bibliotek med meröppettider har lagringen av öppettiderna ändrats. Tidigare måste man lagra meröppettider som skilda perioder, nu kan man lagra både meröppettiderna och de tider när personal är på plats i samma period.

Adressen till Kirkanta är fortfarande den samma som tidigare: https://kirkanta.kirjastot.fi.

Kommun och stadsbibliotek loggar in i Kirkanta med samma kommunvisa användarnamn och lösenord som i den gamla versionen av Kirkanta. Yrkeshögskole-, universitets- och specialbibliotek använder de användarnamn och lösenord som de tidigare fått av redaktionen för biblioteken.fi (toimitus@kirjastot.fi)

Använd Chrome, Firefox eller Safari då du uppdaterar bibliotekets uppgifter i Kirkanta. Det lönar sig inte att använda Internet Explorer, eftersom vi inte mera stöder den här webbläsaren (eftersom också den nyaste versionen av IE är många år gammal och kräver väldigt mycket kodningsarbete.)

Vad borde biblioteken göra?

De bibliotek som inte har meröppettider: Biblioteken behöver nödvändigtvis inte göra någonting, men det lönar sig förstås att i något skede kontrollera uppgifterna och t. ex. lägga till bibliotekets tjänster, om de fattas.

De bibliotek som har meröppettider: Meröppettiderna lagras i samma period där de tider när personalen är på plats har lagrats. För in de tider där personal är på plats och meröppettiderna under samma dag på olika rader. Till exempel om ditt bibliotek är meröppet kl. 8-13 och 19-22 och personal är på plats och betjänar besökarna kl. 13-19, så ska du först föra in morgonens meröppettid (öppnar 08:00, stänger 13:00) och kontrollera att  Personal-rutan inte är ikryssad. Sedan klickar du på knappen Lägg till, då läggs en ny rad till. Skriv under öppnar 13:00 och under stänger 19:00. Lämna kvar krysset i Personal-rutan. Klicka igen på Lägg till. Då läggs igen en ny rad där du skriver in 19:00 under öppnar och 22:00 under stänger. Ta bort krysset ur Personal-rutan.

Kom ihåg att föra in meröppettiderna också för alla avvikande öppethållningsperioder. När meröppettiderna har lagts in tillsammans med tiderna under vilka personal är på plats, ska de gamla perioderna med meröppettider tas bort. Perioderna med meröppet som har hämtats från den gamla versionen av Kirkanta är märkta med texten ”Period med gammalt format” och det är de här perioderna som kan tas bort, när informationen från dem överförts.

Du hittar anvisningar för uppdatering av bibliotekets uppgifter i Kirkanta genom att logga in på Kirkanta. Klicka sedan på den gråa knappen med ditt användarnamn i den övre gröna balken. Välj Hjälp i rullgardinsmenyn som öppnas. Då öppnas en sida där du hittar användaranvisningar på både svenska och finska. Det lönar sig att öppna användaranvisningarna på en egen sida. Det är lättare att läsa anvisningarna om Kirkanta är öppen på en sida och anvisningarna på en annan.

Om du funderar över något eller upptäcker någonting som inte fungerar i Kirkanta, meddela om det till adressen toimitus@kirjastot.fi.