Finns det intresse för en lättläst biblioteksbroschyr för barn?

Vill ditt bibliotek eller biblioteksnätverk för eget bruk trycka upp en broschyr om biblioteket riktad till barn?

Epos-biblioteken har gjort en lättläst broschyr om biblioteket för förskolebarn. Texten berättar om  Elis som för första gången besöker biblioteket. De färggranna illustrationerna hjälper barnen att leva sig in i besöket. Textförfattaren Mervi Heikkilä har gett texten till förfogande åt alla bibliotek och Biblioteken.fi har köpt rättigheterna till illustrationerna och tryckfilerna. Broschyren redigeras så att den passar alla bibliotek. Broschyren finns både på finska och på svenska. Flerspråkiga biblioteket planerar att översätta den till fler språk.

Ni får tryckfilerna avgiftsfritt till ert förfogande

Nedan Epos-versionerna av de finsk- och svenskspråkiga broschyrerna. Om det finns intresse för att trycka broschyrerna  redigerar vi vid Biblioteken.fi filerna på så sätt att bilderna på bibliotekskortet, texten på insidan av bakpärmen och andra textpartier där Epos nämns ändras till allmänna texter och bilder som passar alla bibliotek. Med tas tips om Flerspråkiga biblioteket, Celia-biblioteket och Teckenspråkiga biblioteket. 

Ifall ni är intresserade att trycka upp broschyren för förskoleelever eller första klassare, ta kontakt!

Broschyren på svenska

Broschyren på finska

Organisation
Biblioteken.fi
Kontaktperson
Päivi Litmanen-Peitsala