Höstlovet är läslov

Skolornas höstlov har utlysts till läslov. Under lovet uppmuntras familjerna att läsa tillsammans. Läslov är en gemensam satsning av organisationer som arbetar för läsfrämjande. Läslovet är en del av Läsrörelsen.

Temat för läslovet är resor. Res till främmande länder, till det förgångna eller till  framtida världar, eller åk på rymdfärder till okända galaxer! När du läser kan du resa vart som helst och när som helst. Du kan också bli vem som helst. Höstlov är lika med läslov och du har oändliga möjligheter att läsa ... nej, resa vart du vill! Ta med din kompis eller din familj så ni kan dela upplevelserna. Eller vill du kanske resa på egen hand och berätta om det du varit med om senare?

Kampanjen lanseras på bokmässan i Åbo 4.–6.10.2019. Skolorna i olika regioner har höstlov under olika tider fr.o.m. 14.10.2019.

Biblioteken som sköter regionala utvecklingsuppdrag har fått kampanjbokmärken att distribuera vidare.

Kampanjmaterial på både finska och svenska kan laddas ner på sidan https://www.lukuloma.fi/materials

I Boksampo.fi hittar du många lästips inför läslovet t.ex. i bokhyllan Boktips för unga inför läslovet